Avanatajele firmei de exercitiu-iunie 2015

antet posdru

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

Titlul proiectului: „Învață cu noi să devii antreprenor!”

Cod contract: POSDRU/175/2.1/S/149602

Beneficiar: Asociația Euro Brăila SM

Partener 1: Colegiul Economic „Ion Ghica”- Târgoviște

Partener 2: Colegiul Comercial Carol I – Constanța

Partener 3: Colegiul Economic virgil Madgearu – Ploiești

Partenr 4: Colegiul Economic Ion Ghica – Brăila

 

 

AVANTAJELE FIRMELOR DE EXERCITIU

DIN CADRUL PROIECTULUI „ÎNVAȚĂ CU NOI SĂ DEVII ANTREPRENOR!”

 

In ceea ce priveste avantajele firmei de exercitiu este important să întelegem că nu doar elevii care participă la aceste activități beneficiază de avantaje, ci și firmele reale care îi sprijină în procesul de învățare.

Un aspect important al firmei de exercitiu este faptul ca permite elevilor să pună în aplicare noțiunile teoretice pe care le-au învățat la clasă, dar și obișnuirea acestora cu asumarea responsabilității pentru acțiunile sau deciziile pe care le iau în legatura cu firma de exercitiu. Invață să rezolve probleme ce apar pe parcursul activității în firmă, probleme cu care nu s-au intalnit, prelucrează cazuri de afaceri individual si în echipă, utilizeză în practică conținuturile noțiunilor economice (achiziții, vânzari, marketing, contabilitate, IT, limbi moderne, management etc.), identifică oportunitățile ivite pe piață pentru anumite produse, participă la derularea unor procese tipice în firme, care copieză situațiile reale.
Astfel, elevii își formează deprinderi și abilități, își însușesc competențe cheie, cum ar fi capacitatea de a lucra în echipă, gândire interdisciplinară, competențe de comunicare și relaționare instituțională. Cu toate acestea, obțin abilități profesionale, o flexibilitate necesară pe piața muncii și pot descoperi o afinitate față de un anumit loc de muncă. Competențele obtinute în cadrul firmelor de exrcițiu pot determina reducerea perioadei de acomodare la locul de muncă, familiarizarea cu sarcinile înscrise în fișa postului, lucru benefic atât pentru angajatori cât și pentru viitorii angajati.

Prin această metodă elevul este instruit într-un cadru atractiv, creativ și interactiv și participă voluntar și motivat la propria formare, se adaptează rapid la cerințele mediului de afaceri, se dezvoltă personal, fiind motivat, hotarât si ambițios.

 

Material realizat de Lipan Reghinula, Expert informare și publicitate

Iunie 2015

 

Contact:

Asociația Euro Brăila SM

Președinte: Dan Mircea Cristian

Str. Mihail Sebastian nr.20

Tel. 0786410207

Email: eurobraila@gmail.com

 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”Investeşte în oameni!”Învață cu noi să devii antreprenor!

POSDRU/175/2.1/S/149602

Material editat de Asociația Euro Brăila SM

Iunie 2015

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia

oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României