Concurs ocupare post director

Consultati documentele afisate mai jos :

1473746985_procedura-inscriere-electronica

1473646157_8-fisa-postului-director-palat

1473646149_7-fisa-postului-director-inv-special

1473646196_6-fisa-postului-director-cjrae

1473646181_5-fisa-postului-director-adjunct-liceu

1473646172_4-fisa-postului-director-liceu

1473646150_3-fisa-postului-director-adjunct-gimnaziu

1473646175_2-fisa-postului-director-gimnaziu

1473646150_1-fisa-postului-director-gradinita

Anexa 10-Bibliografie cadru

ANEXA 9 – Declaraţie privind veridicitatea conţinutului documentelor din dosarul de candidatură

ANEXA 2 – Curriculum vitae

ANEXA 1 – Cerere de înscriere

ORDIN comun Nr. 3177/05.02.2015, Nr. 147/12.02.2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar

Lista documentelor necesare înscrierii la concursul pentru ocuparea funcţiei de director/director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar/CJRAE/Palatul Copiilor/Cluburi sportive şcolare

Calendarul organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

ORDIN nr. 5080/31.08.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar

Anunț privind ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Brăila