Hotarari ale Consiliului de administratie-luna aprilie

Click mai jos pentru a consulta hotararile C.A.

hotararea-5

Hotararea-6

hotararea-7

hotararea-8