Informare proiect POSDRU

antet posdru

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr.2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1. ”Tranziția de la școală la viață activă”

Titlul proiectului: „Invață cu noi să devii antreprenor!”

Contract nr: POSDRU/175/2.1/S/149602

ASOCIATIA EURO BRAILA SM  în calitate de beneficiar, împreună cu Colegiul Economic „Ion Ghica” Targoviste, Colegiul Comercial “Carol I”, Constanţa, Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Ploiesti si Colegiul Economic „Ion Ghica” Braila, în calitate de parteneri, au demarat proiectul POSDRU „”Invata cu noi sa devii antreprenor!”   ID 149602.

Perioada de implementare a proiectului este de 10 luni, aceasta desfășurându-se între 11.02.2015-10.12.2015. Proiectul va fi cofinanțat prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN (FSE) prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013 “INVESTEȘTE ÎN OAMENI!”

 

Obiectivul general al proiectului:

Creșterea șanselor de ocupare ale elevilor din învățământul secundar (ISCED3), clasa XI/XII, apartinand liceelor din regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia, mediu urban și rural prin utilizarea metodelor inovative de tip „firme de exercitiu”, in scopul facilitării tranziției acestora de la scoală la viața activă. Proiectul POSDRU „„”Invata cu noi sa devii antreprenor!” .

 

Grup țintă:

1300 elevi din clasele XI/XII din liceele:

Colegiul Economic Ion Ghica – Târgoviște;

Colegiul Comercial Carol I – Constanța;

Colegiul Dobrogean Spiru Haret – Tulcea;

Liceul Tehnologic Anghel Saligny – Fetești;

Colegiul economic Virgil Madgearu – Ploiești

Liceul Tehnologic Sfântul Haralambie – Turnu-Măgurele

Colegiul Tehnic Armand Călinescu – Pitești;

Colegiul Economic Ion Ghica – Brăila;

Colegiul Economic Buzău;

Liceul Tehnologic Edmond Nicolau – Vrancea;

Liceul Tehnologic nr. 1 – Corod;

Liceul Tehnologic nr. 1- Cudalbi;

Colegiul Tehnic Paul Dimo – Galați;

Liceul Danubius – Călărași;

Liceul Teoretic George Vâlsan – Făurei.

 

Valoarea proiectului: 8,001,384.01 lei

 

Perioada de implementare: 11.02.2015 – 10.12.2015