Material informativ promovare concept firma de exercițiu

antet posdru

Material informativ

promovare

Concept firmă de exercițiu

în cadrul proiectului

Învață cu noi să devii antreprenor!”

 

Firma de exerciţiu este o metodă didactică, modernă şi interactivă care are drept scop dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor din clasa XI/XII regiunile Sud-Est și Sud- Muntenia, înscriși în anul școlar 2014/2015, licee tehnologice și teoretice, prin simularea unui număr însemnat de activităţi şi procese dintr-o firmă reală. Este o concepție modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o abordare a procesului de predare-învăţare care asigură condiţii pentru  probarea  şi  aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi în pregătirea profesională.

Implicaţi într-o asemenea activitate, elevii vor fi educaţi într-un format modern, atractiv, creativ şi interactiv, astfel încât vor fi motivaţi să participe la propria formare, dobândind competenţe cheie care le va uşura integrarea pe piata muncii. Implementată adecvat, firma de exerciţiu este conformă pentru dobândirea, verificarea şi aprofundarea cunoştinţelor comerciale, formarea abilităţilor, a capacităţilor personale şi a modurilor de comportament în raport cu cerinţele unei firme reale. Avantajele metodei de învatare prin intermediul unei firme de exercițiu sunt date de latura practică a activităţilor elevilor, precum si de contactul cu mediul de afaceri. Astfel, elevii vor simula relaţii de afaceri cu firme reale partenere, ajungând să ia contact cu cultura economică a acestora.

În procesul de învăţare bazat pe metodă firmă de exerciţiu se urmăreşte:

 • Familiarizarea elevilor cu activităţile specifice unei firme reale;
 • Simularea operaţiunilor şi a proceselor economice specifice mediului de afaceri real;
 • Perfecţionarea limbajului specific afacerilor;
 • Dezvoltarea de competenţe necesare unui întreprinzator dinamic: gândire critică, luare de decizii, asumarea responsabilităţii, lucrul în echipă, iniţiativă, autoorganizare şi autoevaluare a resurselor individuale;
 • Facilitarea trecerii absolventilor de la scoală la viaţa activă şi de adaptare la nevoile pieţei muncii.

Activitatea elevilor din firmele de exerciţiu apartinând județelelor Brăila, Galați, Constanța, Tulcea, Vrancea, Buzău, Ialomița, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Călărași, Argeș și Giurgiu va duce la dobândirea de competenţe necesare unei treceri de succes de la activitatea de pe bancile şcolii la o viaţă activă în care acestea vor fi valorificate.

Locul de desfăşurare al activităţii firmelor de exerciţiu vor fi spații destinate acestora, echipate corespunzător cu mobilier și echipamente necesare învățării (echipamente IT achiziționate în cadrul proiectului), pentru efectuarea de operaţii economice şi comerciale care să simuleze activitatea unei firme din sfera economică reală.

Coordonatorii firmelor de exercițiu organizează activitățile din firmele de exercițiu, verifică cunoștințele și competențele dobândite de elevi, stabilesc sarcini de lucru pentru elevi.

La fel ca şi în activitatea reală o firmă de exerciţiu este structurată pe mai multe departamente, imaginate să acopere toate necesităţile profilului său. Elevii vor fi repartizaţi pe posturi în cadrul departamentului secretariat, resurse umane, marketing, comericial, desfăşurând activitati specifice acestora. Prin firma de exerciţiu, liceele de unde provin elevii din grupul țintă au oportunitatea de a încheia parteneriate în diverse domenii. Firmele partenere ale firmelor de exercitiu vor avea ocazia să intre în contact direct cu viitorii angajaţi sau viitorii parteneri de afaceri şi vor contribui la dezvoltarea acelor abilitati si competente necesare pe piata muncii.

Beneficiile implementării firmelor de exercitiu în cadrul proiectului “Invata cu noi să devii antreprenor!” sunt:

 • Elevii vor dobândi cunoştinţe noi, vor deprinde abilităţi antreprenoriale şi vor atinge competente cheie (deprinderi de lucru în echipă, capacitate de conducere, luare de decizii şi asumarea răspunderii, culegerea şi prelucrarea informaţiilor, gândirea creativă, organizarea locului de muncă, rezolvarea de situaţii problemă) si competenţe specializate ce presupun: organizarea şi conducerea activităţii firmelor, fundamentarea de strategii, elaborarea ofertelor de servicii şi produse, ţinerea evidenţei contabile, efectuarea analizei eficienţei economico – financiară a firmei.
 • Instruit într-un mediu atractiv, creativ şi interactiv elevul participă voluntar şi motivat la propria formare.
 • Elevul se va adapta rapid la cerinţele mediului de afaceri, se va dezvolta personal fiind motivat si hotarat.
 • Elevul îşi dezvoltă spiritul antreprenorial, îşi asumă riscuri şi responsabilitati.

 

Bibiografie

 1. Ghidul firmelor de exercițiu
 2. roct.ro

 

Întocmit

Expert informare și publicitate

Lipan Reghinula