Campania de conștientizare a opiniei publice” – iulie 2015

antet posdru

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, “Investeşte în oameni!

                                   

ASOCIAȚIA EURO BRĂILA SM în parteneriat cu COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA, TÂRGOVIȘTE, COLEGIUL COMERCIAL CAROL I, CONSTANȚA, COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU, PLOIEȘTI si COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA, BRĂILA desfășoară în perioada 11.02.2015 – 10.12.2015 în cadrul proiectului cu titlul „Învață cu noi să devii antreprenor!”, POSDRU/175/2.1/S/149602 activități de consiliere în carieră în vederea facilitării inserției elevilor pe piața muncii și activități inovative și interactive de învăţare de tip “firme de exerciţiu” în vederea îmbunătățirii tranziției de la școală la viața activă.

Proiectul se adresează elevilor învățământului secundar (ISCED 3) din licee tehnologice și teoretice înscriși în anul școlar 2014/2015 în clasa XI/XII din județele: Brăila, Galați, Constanța, Tulcea, Vrancea, Buzău, Ialomița, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Călărași, Argeș și Giurgiu.

   Elevii angajați în cele 130 de firme de exercițiu nou înființate în cadrul proiectului se familiarizează cu activitățile specifice unei firme reale, dobândesc competențe și aptitudini necesare unui întreprinzător dinamic care să le permită să se integreze cu succes pe piața muncii. Aplicarea metodei ”Firmă de exercițiu” le va oferi elevilor o învățare activă bazată pe practică, facilitându-le acestora trecerea de la școală la viața activă.

Persoană de contact:

Reghinula LIPAN, Expert informare și publicitate

Instituția: ASOCIAȚIA EURO BRĂILA SM

Telefon: 0786410207 E-mail: eurobraila@gmail.ro          

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.