TINTE STRATEGICE

ȚINTE STRATEGICE

T1 Plan de şcolarizare adaptat cerinţelor socio- economice locale si regionale.

T2 Procentele pe domenii de formare profesională iniţială din planurile de şcolarizare sunt în concordanţă cu recomandările din PRAI şi PLAI începând cu anul 2013, absolventii fiind pregatiti pentru integrare profesională în mediul real de lucru al angajatorilor.

T3 Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţilor didactice de formare profesională iniţială

T4 Elaborarea planului de acțiune la nivelul mșcolii în concordanță cu PLAI și PRAI, conceperea și implementarea sistemului de tranziție de la școală la locul de muncă.

T5 Toate cadrele didactice din şcoală vor parcurge stagii de formare privind asigurarea calităţii

T6 Conceperea şi implementarea sistemului de tranziţie de la şcoală la locul de muncă astfel încât să se realizeze o creştere cu 25 % a ponderii numărului de absolvenţi angajaţi sau admişi într-o formă de învăţământ superioară în concordanţă cu opţiunile şi performanţele proprii.

T7 Creșterea calității procesului educațional prin imlementarea proiectului ROSE asigurând șanse egale tuturor elevilor având drept scop reducerea absenteismului și a ratei de abandon școlar, în vederea atingerii standardelor de performanță și de accedere pe piața muncii

T 8 Oferta educaţională să fie adaptată la nivelul standardelor europene şi la cerinţele socio-economice locale/regionale/național