Education is the key to success-proiect Erasmus VET

Proiectul se desfășoară pe durata unui an de zile, începînd cu data de 01.11.2022 și se finalizează la 31.10.2023. Colegiul Economic ”Ion Ghica” Brăila este coordonatorul acestui proiect Erasmus+ VET, prin dna profesor Bordeeanu Marta. Partenerii acestui proiect sunt din Slovenia, Italia și Turcia.

               Obiective: sa creăm elevilor cat mai multe posibilități , sa îi ajutam să se integreze pe piața muncii. Noi credem că dacă investim acum in acești copii, vom preveni alte costuri suplimentare care pot apărea mai târziu.

               Nevoi: profesorii trebuie sa fie pregătiți cu atenție pentru a înțelege situația copiilor cu probleme, copiilor din medii defavorizate si, mai apoi, sa ii tina in școala

               -elevii au nevoie sa fie apreciați, valorizați, sa fie independenți. Ei au nevoie sa ducă o viață normala , decenta si sa devină membrii activi ai societății si ai pieței muncii

                Ținte:

– creșterea stimei de sine a elevilor , descoperirea de noi abilitați si deprindere pentru a evolua.

              -formarea profesorilor pentru a preveni abandonul școlar in ideea de a deveni mai empatici cu elevii care au probleme

                 Grupul-ținta: in acest proiect este reprezentat de profesorii elevilor de vârste intre 14-18 ani, cu probleme si aflați in pragul abandonului școlar.

                 Beneficiarii finali sunt elevii din școlile VE , cu vârsta intre 14-18 ani  

Mobilitați în cadrul proiectului:

  • Brăila, România – decembrie 2022
  • Genoa, Italia,  – mai 2023
  • Întâlnirea finală a proiectului – Slovenia

Colegiul Economic „Ion Ghica” – Brăila, instituție cu tradiție, a desfășurat în decursul anului 2022-2023 proiectul Erasmus+ „Education is the Key to Success” , coordonat de profesor Bordeeanu Marioara. Țările partenere sunt: Romania, Turcia, Italia și Slovenia.

Marți, 19.09.2023 a avut loc conferința finală a acestui proiect VET , la scară mică. Grupul țintă este reprezentat de profesorii care lucrează cu elevi cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani , proveniți din medii defavorizate, migranți, romi , refugiat etc.

Obiectivele acestui proiect sunt reducerea și prevenirea abandonului școlar, creștea stimei de sine la elevi ,dezvoltarea de noi abilități pentru a trăi o viață decentă și pentru a deveni parte activă a pieței muncii.

Echipa de proiect este formata din:

Prof. Istrate Camelia- manager de proiect, prof. Bordeeanu Marioara – coordonator proiect, prof. Lepădatu Daniel, prof. Istrate Cătălin, prof. Maraloiu Pompilia , prof. Turiac Evelina, prof. Stanciu Nicoleta și Toader Ionela- contabilă.

La această conferință au participat doamna subprefect Badiu Virginia Loredana,  profesori ai Colegiului Economic și ai altor instituții de învățământ brăilene.

S-au prezentat activitățile desfășurate, rezultatele intelectuale și beneficiile acestui proiect.

În perioada 4-7 octombrie 2023, s-a desfășurat ultima mobilitate din cadrul proiectului Erasmus + ” Education is the key to success”. Întâlnirea a avut loc în Trbovlje, Slovenia, și au participat câte două cadre didactice din fiecare țară parteneră. Colegiul Economic „Ion Ghica” – Brăila, a fost reprezentat de prof. Bordeeanu Marioara – coordonator proiect și prof. Maraloiu Pompilia.