Istoric

Brăila, inima vie a Dunării şi a Bărăganului, cunoaşte, odată cu eliberarea cetăţii şi a raialei de sub turci (1829), o ĩnfloritoare viaţă economică, devenind primul oraş comercial al Ţării Româneşti. Ca urmare, ĩn 1842, ĩn Brăila iau fiinţă primele cursuri de contabilitate din Ţara Românească, eveniment sărbătorit la nivel naţional ĩn anul 1992.

Dupa ĩnfiinţarea ĩn 1863 a Şcolii Reale Comerciale, ĩn 1871, prin decret regal, sub direcţia lui Ioan C. Lerescu, cetăţean de onoare (post mortem) al municipiului Brăila, ia naştere Gimnaziul Comercial “Carol I”, al cărui urmaş direct este Colegiul Economic “Ion Ghica”.

Ĩnvăţământul comercial brăilean cunoaşte un nou impuls o dată cu crearea Liceului Comercial “P. Bancotescu”. Desfiinţat prin reforma ĩnvăţământului din 1948, reapare ĩn 1866 sub titulatura de Liceu Economic, unul din cele şapte din ţară patronate de Ministerul Finanţelor, iar ĩn 1972 primeţte numele de Ion Ghica, iniţiatorul studiului economiei la noi ĩn ţară.

Unitate reprezentativă a municipiului şi a judeţului Brăila, liceul economic, ca o recunoaştere a rezultatelor obţinute, primeşte la 19 septembrie 2000, prin Ordinul MEN, denumirea de Colegiul Economic, pe care si-l pastreaza pana in prezent.

1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Colegiul Economic “Ion Ghica” ĩşi propune să efectueze un ĩnvăţământ de calitate prin asigurarea unei baze materiale moderne şi prin valorificarea competenţelor colectivului didactic.

Instruirea şi educarea tinerei gemeraţii se face astfel ĩncât, să-i permită integrarea şi adaptatea la ritmul accelerat al schimburilor socio-economice, să fie capabilă să valorifice cultura generală acumulată, să fructifice cunoştinţele necesare practicării unor meserii şi să-şi ĩnsuşească criteriile morale şi estetice, să fie flexibilă ĩn relaţiile interumane.

Şcoala este conectată la realitatea comunitară printr-un proces educaţional adaptat la schimburile survenite ĩn cererea şi oferta educaţională a comunităţii locale. Instituţia dezvolta mereu parteneriate locale, naţionale şi internaţionale pentru valorificarea experienţelor pozitive ale altor şcoli, instituţii guvernamentale şi neguvernamentale,fundatii, etc.

Obiectul de activitate al Colegiului Economic “Ion Ghica”, putem spune că este unul multiplu, astfel amintim:

– buna instruire şi specializare a elevilor realizate de un corp profesoral cu o pregătire profesională şi pedagogică deosebită;

– desfăşurarea activităţilor instructiv-educative ĩn cabinete specializate şi laboratoare;

– desfăşurarea activităţii de practică ĩn atelierele şcolii ori unităţi economice brăilene;

– pregătiri centralizate pentru olimpiade şi concursuri;

– consiliere şi orientare profesională pentru anii terminali;

– pregătire specializată ĩn domeniul contabilităţii cu aplicaţii pe calculator;

– accesul elevilor la reţeaua internet;

– internat şi cantină.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *