Profilul

Brăila, inima vie a Dunării şi a Bărăganului, cunoaşte, o dată cu eliberarea cetăţii şi a raialei de sub turci (1829), o înfloritoare viaţă economică, devenind primul oraş comercial al ţării Româneşti. Ca urmare, în 1842, la Brăila iau fiinţă primele cursuri de contabilitate din Ţara Românească, eveniment sărbătorit la nivel naţional în 1992.

După înfiinţarea în 1863 a Şcolii Reale Comerciale, în 1871, prin decret regal, sub direcţia lui Ioan C.Lerescu, cetăţean de onoare (post mortem) al municipiului Brăila, ia naştere Gimnaziul Comercial “Carol I”, al cărui urmaş direct este Colegiul Economic “Ion Ghica”.

Învăţământul comercial brăilean cunoaşte un nou impuls o dată cu crearea Liceului Comercial “P. Bancotescu”. Desfiinţat la reforma învăţământului din 1948, reapare în 1966 sub titulatura de Liceu Economic, unul din cele 7 licee din ţară patronate de Ministerul Finanţelor, care primeşte în 1972 numele de Ion Ghica, iniţiatorul studiului economiei politice la noi în ţară.

Unitate reprezentativă a municipiului şi judeţului Brăila, Colegiul Economic, ca o recunoaştere a rezultatelor obţinute, primeşte, la 19 septembrie 2000, prin Ordinul MEN nr. 4565 denumirea de Colegiul Economic.