Misiunea si viziunea

MISIUNEA

Colegiul Economic «Ion Ghica» consolidează priceperi, deprinderi şi competenţe antreprenoriale ce permit încadrarea absolvenţilor pe piaţa europeană a muncii și în comunitate.

VIZIUNEA:

Echipa educațională a Colegiului Economic „Ion Ghica” formată din profesori, elevi și părinți va asigura dezvoltarea parteneriatului educațional, pentru a oferi fiecărui elev educația și instruirea de care are nevoie acesta, pentru a dobândi succesul personal și profesional.

Viziunea include multe din variabilele educaționale de care trebuie să țină cont instituția școlară, în demersul ei educativ și se focalizează pe succes personal și profesional, care poate fi înțeles și adaptat în funcție de aspirațiile fiecărui elev.

Viziunea este un produs final obținut în urma unui demers comun realizat în timp împreună cu elevul și familia acestuia.

Misiunea îmbină oferta de calificare în meserie și dezvoltare profesională, specifică unui liceu tehnologic cu oferta de dezvoltare personală a elevilor, în acord cu potențialul și aspirațiile individuale, pentru a oferi șanse egale în procesul de inserție profesională și integrare socială a absolvenților.