Prioritati, tinte

PRIORITATEA 1

Adaptarea ofertei educaţionale prin calificări şi curriculum la cerinţele socio-economice locale.

PRIORITATEA 2

Perfecţionarea sistemului de formare continuă a resurselor umane din şcoală pentru asigurarea calităţii învăţământului liceal în vederea integrării profesionale a tinerilor.

PRIORITATEA 3

Creşterea calităţii activităţii de informare şi consiliere privind cariera şi reuşita socială

PRIORITATEA 4

Facilitarea accesului în învăţământul liceal a populaţiei şcolare din mediul rural în vederea egalizării şanselor

PRIORITATEA 5

Dezvoltarea parteneriatului şcoală – întreprindere pentru creşterea calităţii învăţământului liceal în vederea participării susţinute a tinerilor la viaţa economică şi socială a comunităţii.

PRIORITATEA 6

Tranziţia de la şcoală la locul de muncă .

PRIORITATEA 7

Implementarea instrumentelor pentru managementul calităţii.
Fără titlu