PROGRAM DE ACTIVITATE CONSILIUL SCOLAR AL ELEVILOR

PROGRAM DE ACTIVITATE

CONSILIUL SCOLAR AL ELEVILOR

Semestrul I

An scolar: 2016-2017

 

 

Nr. crt.      Denumirea activităţii    Cine răspunde    Perioada Observ.
 

1.

  

Constituirea Consiliului elevilor

-cunoaşterea reciprocă a membrilor Consiliului şi identificarea calităţilor elevilor ce vor fi aleşi în Biroul de conducere;

 

 

Coordonator proiecte si programe educative

 

Septembrie

 

 

 

 

 
2. Realizarea programului de activităţi.

 

Biroul de conducere al CŞE

 

Coordonator proiecte si programe educative

    Octombrie  
3. Părinti mici pentru jucării!  

-campanie de donaţii jucării pentru copiii proveniţi din familii modeste

Membrii CŞE     Noiembrie  
4. Bilanţul activitatilor din semestrul I

Proiectarea de activităţi extraşcolare pentru programul Şcoala altfel

Biroul de conducere al CŞE

 

Coordonator proiecte si programe educative

    Decembrie  
 

5.

 

Colegiul- universul adolescenţei noastre

-Organizarea şi desfăşurarea manifestărilor dedicate ,,Zilelor liceulu

 

 

 

Coordonator proiecte si programe educative

Membrii CŞE

 

Ianuarie

 

 

Semestrul al II-lea

 Nr. crt. Denumirea activităţii Cine răspunde      Termen Observaţii
  1.

 

 A fost odata…

-întâlnire cu un ziarist

Coordonator proiecte si programe educative

Preşedinte CŞE

Februarie  
2. Cruciada marţişorului

-confecţionarea şi oferirea de mărţişoare

 

Membrii CŞE Martie  
3. Crucea Rosie – campanie de informare Coordonator proiecte si programe educative

Preşedinte CŞE

Aprilie  
4. Ziua familiei

-picnic in aer liber

Membrii CŞE Mai  
5. Parada liceelor

Bilanţ asupra activităţilor desfăşurate pe parcursul anului şcolar.

 

Coordonator proiecte si programe educative

Preşedinte CŞE

Membrii CŞE

Iunie  

Coordonator proiecte şi programe educative,                                             Preşedinte CSE,

Prof. Leiciu Narcisa Liliana                                                                        Bicoiu Raluca clasa a 11-a A