Abilitati asigurate prin firma de exercitiu-iunie 2015

antet posdru

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

Titlul proiectului: „Învață cu noi să devii antreprenor!”

Cod contract: POSDRU/175/2.1/S/149602

Beneficiar: Asociația Euro Brăila SM

Partener 1: Colegiul Economic „Ion Ghica”- Târgoviște

Partener 2: Colegiul Comercial Carol I – Constanța

Partener 3: Colegiul Economic virgil Madgearu – Ploiești

Partenr 4: Colegiul Economic Ion Ghica – Brăila

 

 

MATERIAL INFORMATIV PRIVIND

 

ABILITĂȚILE ASIGURATE PRIN FIRMA DE EXERCIȚIU

 

Firma de exercițiu este concepută pentru însușirea și aprofundarea cunoștințelor comerciale, economice și juridice, a formării aptitudinilor personale și comportamentelor aplicabile în toate domeniile economice, pornind de la funcțiile de bază și până la cele de conducere din întreprindere. Punctele forte ale firmei de exercițiu sunt abordarea practică și contactele cu mediul de afaceri. Ca metodă de învățare interactivă și modernă își propune următoarele obiective specifice:

 • dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor;
 • facilitarea trecerii absolvenților de liceu la viața activă prin valorificarea cunoștințelor teoretice și consolidarea acestora prin practică și lucru nemijlocit în firma de exercițiu;
 • familiarizarea elevilor cu activitățile specifice firmei reale;
 • simularea operațiunilor și a proceselor economice specifice mediului real de afaceri;
 • perfectionarea limbajului specific afacerilor;
 • dezvoltarea de competențe necesare unui întreprinzător dinamic: gândire critică, luare de decizii, asumarea responsabilității, lucrul în echipa, inițiativă, autoorganizare și autoevaluare a resurselor individuale;
 • facilitarea trecerii absolvenților de la scoală la viata activă și a adaptării la nevoile pieței muncii;

Firma de exercițiu oferă suport practic de dezvoltare a spiritului antreprenorial având în vedere :

 • definirea și însușirea metodelor de lucru și a activităților specifice unei firme reale;
 • simularea cu ajutorul echipamnetelor IT a operațiunilor, a luxurilor informaționale și a proceselor economice specifice mediului real de afaceri – interconexiuni între fime și documente utilizate în schimburile economice;
 • aprofundarea și perfecționarea abilităților de comunicare și a limbajului de afaceri;
 • dezvoltarea prin activitate nemijlocită a unor competențe și aptitudini necesare în demararea unei activități economice;

La sfârșitul perioadei de instruire în cadrul firmei de exercițiu participanții vor avea o imagine globală referitoare la activitățite desfășurate într-o firmă reală și vor cunoaște modul de funcționare a diferitelor departamente cum ar fi: producție, comercial, juridic, finanțe, contabilitate, resurse umane, relatii publice, etc.

Instruirea elevilor în firma de exercițiu oferă elevilor:

 • Abilităţi necesare unui întreprinzător pentru:
 • dezvoltarea unei firme sau a unui nou flux tehnologic de producţie;
 • lansarea pe piaţă a unui nou produs inovativ sau a unui serviciu necesar pietei;
 • descoperirea unor mijloace şi căi de distribuţie pentru produse sau servicii existente.
 • Competenţe şi aptitudini necesare în demararea unei activităţi economice:
 • cunoasterea cerinţelor mediului şi documentare eficientă;
 • creativitate;
 • gândire critică în interpretarea contextului economic concurenţial;
 • evaluarea resurselor materiale şi a cunostinţelor;
 • spiritul de iniţiativă în luare de decizii;
 • asumarea responsabilităţii în limita competenţelor;
 • cooperarea în lucrul în echipă;
 • iniţiativă şi urmărirea cu perseverență a îndeplinirii obiectivelor;
 • auto-organizare şi auto-evaluare a resurselor individuale.
 • Abilităţi şi compeţenţe în ceea ce înseamnă comportamentul profesional, respectiv: “Săştie ce să facă şi să ştie cum să facă”;
 • Abilităţi de comunicare în limbajul de afaceri.

 

 

 

Material realizat de Lipan Reghinula, expert informare și publicitate

Iunie 2015

 

Contact:

Asociația Euro Brăila SM

Președinte: Dan Mircea Cristian

Str. Mihail Sebastian nr.20

Tel. 0786410207

Email: eurobraila@gmail.com

 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”Investeşte în oameni!”

Învață cu noi să devii antreprenor!

POSDRU/175/2.1/S/149602

Material editat de Asociația Euro Brăila SM

Iunie 2015

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia

oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României