PROGRAM DE ACTIVITATE CONSILIUL SCOLAR AL ELEVILOR

PROGRAM DE ACTIVITATE

CONSILIUL SCOLAR AL ELEVILOR

Semestrul I

An școlar: 2018-2019

 

Nr. crt. Denumirea activităţii Cine răspunde Perioada Observ.
 

1.

 

Constituirea Consiliului elevilor

-cunoaşterea reciprocă a membrilor Consiliului şi identificarea calităţilor elevilor ce vor fi aleşi în Biroul de conducere;

 

Prof. Drăghici Cornelia

 

Septembrie

 

 

 

 

 
2. Stabilirea responsabililor de departament din cadrul Consiliului Elevilor Prof. Drăghici Cornelia Octombrie  
3. Realizarea programului de activităţi Biroul de conducere al CŞE

 

Octombrie  
4. ,,Hoţii de timp”- dezbaterepetemadezavantajelorfolosiriiîndelungate a telefonului, calculatorului, televizorului, dar nu cu scopul de a ne informa

 

Membrii CŞE Noiembrie  
5. ,,ÎnspiritulCrăciunului”-activitate de voluntariat

– donaţii către Instituţii care au în grijă copii din medii defavorizate

 

Biroul de conducere al CŞE

Coordonator proiecte si programe educative

Decembrie  
 

6.

 

Colegiul- universuladolescenţeinoastre

-Organizareaşidesfăşurareamanifestărilor dedicate ,,Zilelorliceului

Bilanţulactivitatilor din semestrul I

 

 

 

Prof. Drăghici Cornelia

Coordonator proiecte si programe educative

Membrii CŞE

 

Ianuarie

 

 

 

 

Semestrul al II-lea

 

Nr. crt. Denumirea activităţii Cine răspunde      Termen Observaţii
 

1.

 

Campanie de promovare a oferteieducaționale ,,Caravana mărțișorului”

Propuneri de activităţi pentru

săptămâna ,,Şcoala Altfel”

Membrii CŞE

Prof. Ionescu Daniela

Februarie  
 

2.

O oră de antrenament profesionist alături de Lotul Naţional  de Box al României

 

 

Membrii CŞE

Prof. diriginți

 

Martie

 
3. Sportul minţii

Concurs de şah în colaborare cu

Liceul Teoretic ,,Nicolae Iorga”

Preşedinte CŞE

Vicepreședinte CȘE

Prof. Drăghici Cornelia

 

Aprilie  
4. Culturăfărăefortfinanciar

Activitate la BibliotecaJudeţeanăPanaitIstrati

Membrii CŞE

Coordonator proiecte si programe educative

 

Mai  
5.  

Vizită la Şantierul Naval VARD

Brăila cu ocazia Zilei Porţilor deschise

Bilanţ asupra activităţilor desfăşurate pe parcursul anului şcolar.

 

 

Prof. Drăghici Cornelia

Preşedinte/vicepreședinte CŞE

Membrii CŞE

 

Iunie

 

 

 

 

Responsabil CȘE,Preşedinte CSE,

Prof. Drăghici Cornelia           Gheorghe Teodora

Clasaa 11-a E