Regulament de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

* Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar prevede şi că părinţii sunt obligaţi să ajungă măcar odată pe lună la şcoala la care învaţă copii lor

Potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), realizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, elevii din şcolile publice au dreptul la şcolarizare gratuită. Pentru anumite activităţi stabilite în funcţie de niveluri, cicluri şi programe de studii se pot percepe taxe, în condiţiile prevăzute de lege.
Actul prevede că elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru continuarea studiilor. Totodată, ei pot beneficia şi de bursă, pe baza unui contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice, dar şi de sprijin financiar din sursele extrabugetare ale unităţilor de învăţământ de stat.

Amenzi între 100 şi 1.000 de lei

Unităţile de învăţământ sunt obligate să asigure elevilor servicii complementare, cum ar fi consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică şi socială, prin personal de specialitate.
ROFUIP prevede, de asemenea, că părinţii au obligaţia de a-şi trimite copilul la şcoală, altfel va fi sancţionat. În cazul în care părinţii nu asigură şcolarizarea elevului, pe perioada învăţământului obligatoriu (până în clasa a 10-a inclusiv), pot fi sancţionaţi cu amendă cuprinsă între 100 şi 1.000 de lei ori obligaţi să presteze muncă în folosul comunităţii.
Tot părinţii răspund material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii cauzate de elev.

DESCARCA AICI