Lista programe pentru grade didactice pe specializari

Lista programelor pentru perfecţionare prin definitivarea în învăţământ şi acordarea gradelor didactice II şi I actualizată…