Campania de constientizare a opiniei publice – anunț noiembrie

antet posdru

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, “Investeşte în oameni!”                                 

ASOCIAȚIA EURO BRĂILA SM în parteneriat cu COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA, TÂRGOVIȘTE, COLEGIUL COMERCIAL CAROL I, CONSTANȚA, COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU, PLOIEȘTI si COLEGIUL ECONOMIC ION GHICA, BRĂILA desfășoară în perioada 11.02.2015 – 10.12.2015 în cadrul proiectului cu titlul „Învață cu noi să devii antreprenor!”, POSDRU/175/2.1/S/149602 activități de consiliere în carieră în vederea facilitării inserției elevilor pe piața muncii și activități inovative și interactive de învăţare de tip “firme de exerciţiu” în vederea îmbunătățirii tranziției de la școală la viața activă.

În vederea dezvoltării spiritului competitiv a 1305 elevi din firmele de exericțiu înființate în cadrul proiectului, în perioada octombrie-noiembrie 2015 se organizează 4 târguri, cu durata de o zi în județele: Dâmbovița (Târgoviște), Brăila, Constanța, Prahova (Ploiești). La aceste evenimente vor participa toti elevii din grupul țintă din județele: Brăila, Galați, Constanța, Tulcea, Vrancea, Buzău, Ialomița, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Călărași, Argeș, Giurgiu și angajatori din judetele respective, oferindu-le elevilor ocazia de a transpune cunoștințele dobândite în mediu virtual, într-unul real, prin interacționarea directă cu posibili clienți și angajatori. În cadrul unor standuri de prezentare firmele de exercițiu își vor promova activitatea iar cele mai bune idei de afaceri vor fi premiate.

Persoană de contact:

Reghinula LIPAN, Expert informare și publicitate

Instituția: ASOCIAȚIA EURO BRĂILA SM

Telefon: 0786410207

E-mail: eurobraila@gmail.ro        

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.