SIMPOZION INTERNAŢIONAL „EXTEMPORAL ŞI LA DIRIGENŢIE” – 27 .01. 2016

SIMPOZION INTERNAŢIONAL  „EXTEMPORAL ŞI LA DIRIGENŢIE”

Data și locul desfășurării simpozionului:
MIERCURI, 27 IANUARIE 2016, ORELE 13.00, COLEGIUL ECONOMIC ”ION GHICA” BRĂILA
Secțiuni:
a) Secțiunea I (dedicata cadrelor didactice) – tema ,,Educaţia – mod de combatere a violenţei”;

b) Secțiunea a II-a (dedicata elevilor) – tema ”Împreună împotriva violenţei”: desene, colaje, fotografie digitala, filme scurte – max 5 min., materiale PowerPoint.

Albert Einstein spunea ”Şcoala trebuie să urmărească tot timpul ca tânărul să părăsească băncile ei nu ca specialist, ci ca o personalitate armonioasă”.
În societatea noastră şcolii îi revine tot mai mult rolul de a educa tânăra generaţie. Şcoala este mediul de formare a atitudinilor, a capacităţilor şi a competenţelor elevului deoarece în mediul şcolar, elevul trăieşte o continuă schimbare de comportament, acumulează experienţe prin care îşi aliniază existenţa personală la realitatea vieţii sociale, în interesul propriu şi al comunităţii.
Activitatea se va finaliza cu acordarea de premii elevilor participant si cu realizarea unui CD cu ISSN ce va cuprinde lucrările cadrelor didactice participante la simpozion.

Parteneri:
– Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila;
– Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brăila;
– Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Galaţi;
– Capela Căminelor de persoane vârstnice „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”;
– Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Brăila;
– Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Brăila;
– Casa Corpului Didactic Brăila;
– Biblioteca Județeană “Panait Istrati” Brăila;
– Scoala Escola Secondaria PINHEIRO E ROSA, Faro, Portugal;
– Colegiul Tehnic Feroviar Bălti, Republica Moldova.

Coordonatori activitate:
Prof. Istrate Camelia – Director Colegiul Economic ”Ion Ghica” Brăila
Prof. Zafiu Doiniţa – Director adjunct Colegiul Economic ”Ion Ghica” Brăila
Prof.Simona Gianina Muşat – Colegiul Economic ”Ion Ghica” Brăila
Prof.Steluţa Claudia Berechet – Colegiul Economic ”Ion Ghica” Brăila
Prof. psiholog Rita Drâmbei – CJRAE/Cabinet Interşcolar Col.Economic ”Ion Ghica” Brăila
Prof. Cătălin Fulger Istrate – Colegiul Economic ”Ion Ghica” Brăila
Tehnoredactare și grafică:
Prof. Lepădatu Daniel
Prof. Cojocaru Iulian