ANUNȚ PROIECTUL POSDRU/175/2.1/S/149602

antet posdru

Colegiul Economic “Ion Ghica” Brăila, Partener 4 în cadrul proiectului POSDRU/175/2.1/S/149602, cu titlul “Învață cu noi să devii antreprenor!”, proiect cofinanțat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la o viața activă” anunță demararea procesului de identificare a agenților economici (reali), ce doresc să devină furnizori de know-how pentru firmele de exercițiu, care își vor desfășura activitatea într-un mediu virtual de afaceri.

Firmele reale trebuie:

  • să asigure accesul coordonatorilor firmelor de exercițiu și altor membrii din proiect pentru vizite de documentare, stabilite de comun acord;
  • să asigure documentarea elevilor pentru familiarizarea cu procesele și activitățile desfășurate în cadrul unei firme reale;
  • să asigure participarea elevilor la diverse acțiuni comune;
  • să asigure realizarea unor lecții vizită și de documentare;
  • să ofere consultații și sfaturi în domeniul activității practice.

 

 

Responsabil de proiect,

                                                                                                         Relații suplimentare:

Evelina Turiac

                                                                                                        Prof. Berechet Claudia

                                                                                                           Prof. Zemeili Elena

                                                                                                         Prof. Visinescu Sanda