Firma de exercitiu punte intre scoala si piata muncii-iunie2015

 

antet posdru

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

Titlul proiectului: „Învață cu noi să devii antreprenor!”

Cod contract: POSDRU/175/2.1/S/149602

Beneficiar: Asociația Euro Brăila SM

Partener 1: Colegiul Economic „Ion Ghica”- Târgoviște

Partener 2: Colegiul Comercial Carol I – Constanța

Partener 3: Colegiul Economic virgil Madgearu – Ploiești

Partenr 4: Colegiul Economic Ion Ghica – Brăila

 

 

FIRMA DE EXERCIȚIU

O PUNTE DE LEGĂTURA ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI PIAȚA MUNCII

 

Firma de exercițiu este complexă ca metodă, motivată ca efecte, este o provocare atractivă pentru elevi, însa are nevoie de sprijin din partea mediului de afaceri. Atfel, firmele reale contribuie la educarea timpurie a viitorilor angajati, se implică activ în activitatile firmelor de exercitiu, sprijină școala în formarea profesională a tinerilor. Firmele reale partenere ale firmelor de exercitiu din unitățile de învațământ unde se implementează proiectul ” Învață cu noi să devii antreprenor” se pot bucura de anumite câștiguri. În primul rând, în momentul în care doresc să angajeze o persoană tânară care nu a mai lucrat într-o organizație reală, angajatorul va beneficia de toate competențele și abilitățile pe care persoana respectivă le-a dobândit în urma participării la activitățile firmei de exercitiu. Va economisi timp și bani deoarece nu vor mai fi necesare atât de multe ședinte de training, viitorul angajat va fi obișnuit cu activitățile din cadrul unei companii si cu sarcinile pe care trebuie să le realizeze. Tânărului absolvent îi va fi mai ușor să aducă performanță la locul de muncă deoarece cunoaste deja o buna parte a legislatiei, a ierarhiilor si a traseului anumitor documente. Companiile cer peste tot, indiferent de domeniu, experiență în momentul în care caută o persoană pentru un loc de muncă. Firmele de exercitiu reprezintă locul în care acești tineri dobândesc experiența necesară pe piața muncii și fără de care obținerea unui serviciu devine o activitate frustrantă, neplăcută și dificilă. Pentru firmele reale, firmele de exercitiu reprezintă ocazia de a avea angajati tineri, dornici de afirmare si cu experiență.
Nu în ultimul rand, firmele reale care sprijină firmele de exercitiu din liceele implicate în proiect trebuie să se gandească la faptul că vor avea de câștigat reputație și imagine. Poate deveni o metodă de promovare prin simplul fapt că cei implicați în aceste activități vor face cunoscut numele companiei care ajută și se implică în firmele de exercițiu. Se vor bucura de o imagine bună în rândul consumatorilor și clientilor prin oferirea unui ajutor tinerilor care sunt la început de drum. In acest fel, ca parteneri ai firmelor de exercitiu, operatorii economici care investesc în elevi, investesc de fapt în propria afacere pe termen lung. Firmele reale din economie sprijină firmele de exerciţiu cu know-how si prin efectuarea vizitelor în cadrul acestora.

În firma de exerciţiu, transmiterea interdisciplinară a cunostinţelor este impusă de activităţile care se desfăşoară în cadrul întreprinderii. Este o metodă orientată spre acţiune şi spre rezolvarea problemelor, centrată pe elev.

În firma de exerciţiu, angajatului îi aparţine decizia şi acţiunea. Administratorul firmei de exercițiu trebuie să intervină în deciziile luate, să corecteze, să ofere informaţii, să dea sugestii, sa evalueze. Coordonatorul firmei de exercițiu are un rol hotărâtor în procesul de pregătire în firma de exerciţiu. Deși aceștia vor să realizeze o firmă apropiată de cea reală există diferențe prezentate, după cum urmează:

CRITERII DE DIFERENȚIERE FIRMA DE EXERCIȚIU FIRMA REALĂ
Contacte Contactele se vor realiza cu alte firme de exercițiu prin intermediul platformei web achiziționată în cadrul proiectului Cu firme din piața reală, națională și internațională
Producție Nu se produc mărfuri reale și nu se produc servicii reale Se produc mărfuri și se prestează servicii reale
Fluxul banilor Nu sunt bani reali ci virtuali Există un flux real al banilor
Obiective și activități Învățarea reprezintă principalul obiectiv, activitățile sunt subordonate obiectivului și obiectului de activitate al firmei de exercițiu Obiectivele și activitățile sunt subordonate scopului economic
Învățare și semnificație Elementele de bază în pregătirea printr-o firmă de exercițiu Experiența stă în centrul atenției. Activitatea cotidiană din firmele reale de producție sau servicii generează multe probleme care trebuiesc rezolvate în timp optim.
Rotația locurilor de muncă Rotația locurilor de muncă reprezintă elementul central în procesul de pregătire Schimbarea posturilor pentru dezvoltarea personalului reprezintă un element esențial în orice întreprindere modernă
Alegerea domeniului și a produsului Coordonator firmă de exercițiu – Firma de exercițiu Piața – antreprenor
Timp de lucru 3-4 ore pe zi Program normal
Riscul întreprinderii Nu există un risc al firmei de exercțiu Există un risc asumat
Criterii pentru reușită Activități exersate, competențe formate în raport cu cerintele pieții muncii Profit, poziția de durată pe piața muncii; Menținerea locurilor de muncă și a firmei
Realizări/rezultate Elevii iau decizii de simulare pentru obținerea de produse și servicii Întregul spectru de sarcini este posibil în producerea de bunuri și servicii

 

 

Material realizat de Lipan Reghinula, Expert informare și publicitate

Iunie 2015

 

Contact:

Asociația Euro Brăila SM

Președinte: Dan Mircea Cristian

Str. Mihail Sebastian nr.20

Tel. 0786410207

Email: eurobraila@gmail.com

 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”Investeşte în oameni!”Învață cu noi să devii antreprenor!

POSDRU/175/2.1/S/149602

Material editat de Asociația Euro Brăila SM

Iunie 2015

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia

oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României