Organizarea si desfăsurarea activității in firma de exercitiu

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

Titlul proiectului: „Învață cu noi să devii antreprenor!”

Cod contract: POSDRU/175/2.1/S/149602

Beneficiar: Asociația Euro Brăila SM

Partener 1: Colegiul Economic „Ion Ghica”- Târgoviște

Partener 2: Colegiul Comercial Carol I – Constanța

Partener 3: Colegiul Economic virgil Madgearu – Ploiești

Partenr 4: Colegiul Economic Ion Ghica – Brăila

 

 

MATERIAL INFORMATIV PRIVIND

 

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII ÎN FIRMA DE EXERCIȚIU

 

 

 

Firmele de exercițiu înființate în cadrul proiectului „Învață cu noi să devii antreprenor”, POSDRU/175/2.1/S/149602 sunt constituite şi îşi desfăşoară activitatea fiind înregistrate la Centrala Rețelei Firmelor de Exercițiu din România – ROCT. Fiecare firmă de exerciţiu stabilește un parteneriat cu o firmă din economia reală, având acelaşi obiect de activitate, numită firmă reală. Firma reală are o importanţă deosebită pentru firma de exercițiu, aceasta oferă: sfaturi şi consultaţii cu specialisti în domeniul activităţii practice; modele de documentare; cataloage, strategii de reclamă şi materiale publicitare; modele de calculaţie pentru salarii, preţuri; personalul necesar ca număr şi calificare; organizarea locului de muncă.

Firma de exerciţiu oferă firmei reale: reclamă gratuită şi convingere pe piaţa muncii; testarea de noi produse; colaboratori potenţiali; poate fi folosită pentru a ridica nivelul de calificare a personalului din compania parteneră; reclama gratuită în cadrul târgurilor firmelor de exerciţiu. Activitățile firmei de exerciţiu se desfăsoară într-un laborator dotat corespunzător cu echipamente și materiale achiziționate pentru pregătire. Acestea sunt identice cu cele din firmele reale, utilizând aceleaşi proceduri şi beneficiind de aceeaşi dotare, dar cu bani şi mărfuri virtuale, în conformitate cu practica şi legile specifice economiei naţionale. În cadrul acestora elevii își formează competenţe necesare la locul de muncă, sub conducerea metodologică a coordonatorilor firme de exercițiu.

Fiecare firmă de exerciţiu se concentrează pe situaţii reale sau pe baza unui cadru antreprenorial, într-un domeniu de activitate bine precizat, pe care nu şi-l poate schimba decât cu aprobarea centralei la care este afiliată. Participanţii îşi desfăşoară activitatea într-o atmosferă productivă reală şi învaţă să îndeplinească sarcinile primite. Deciziile greşite care în realitate ar crea probleme serioase, nu au astfel de urmări în cazul unei firme de exerciţiu, dar oferă situaţii de învăţare. În cazul firmelor cu profil comercial activităţile desfăşurate sunt: cumpărare şi vânzare de produse fictive, de la şi către alte firme fictive din reţea. Dacă firma are ca obiect de activitate producţia, se pot simula şi activităţi de fabricaţie, pregătire, programare şi urmărire a fabricaţiei. Forma de organizare a firmei de exerciţiu depinde de condițiile concrete de desfăşurare a activităţii de simulare şi de natura activităţilor desfăşurate în cadrul acesteia. Pentru realizarea obiectivelor propuse, aceasta trebuie să-şi desfăşoare activitatea pe baza unei strategii economice proprii, bine fundamentate din punct de vedere tehnic şi economic, care să vină în întâmpinarea aşteptărilor partenerilor de interese.

Prin aplicarea metodei “firmă de exerciţiu” sunt preconizate următoarele rezultate:

  • creşterea gradului de inserţie pe piaţa muncii a absolvenţilor;
  • reducerea perioadei de acomodare la locul de muncă;
  • mai buna adaptabilitate la schimbarea locului de muncă, flexibilitate;
  • atitudine favorabilă în asumarea iniţiativei şi a riscului.

Funcționarea firmelor de exercițiu, vizitele de documentare în mediul de afaceri, activităţile de consiliere privind cariera, participarea la târgurile prevăzute în proiect, vin să sprijine elevii pentru intrarea în viaţa activă, să-i motiveze în a fi competitivi și capabili pentru a-şi continua educaţia de-a lungul întregii vieţi, atât pentru a-şi asigura dezvoltarea personală dar şi pentru a se putea adapta schimbărilor din viaţa profesională.

 

 

 

Material realizat de Lipan Reghinula, Expert informare și publicitate

Mai 2015

 

Contact:

Asociația Euro Brăila SM

Președinte: Dan Mircea Cristian

Str. Mihail Sebastian nr.20

Tel. 0786410207

Email: eurobraila@gmail.com

 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ”Investeşte în oameni!”Învață cu noi să devii antreprenor!

POSDRU/175/2.1/S/149602

Material editat de Asociația Euro Brăila SM

Mai 2015

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia

oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României