Importanta consilierii in cariera

 

antet posdru

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară: 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”

Titlul proiectului: „Învață cu noi să devii antreprenor!”

Cod contract: POSDRU/175/2.1/S/149602

Beneficiar: Asociația Euro Brăila SM

 

Material informativ privind importanța consilierii în carieră în procesul de tranziție de la școală la viața activă

 

„Consilierea în carieră te ajută să te descoperi şi să te valorizezi pe tine însuţi alegând profesia care ți se potrivește!”

Alegerea unei cariere și parcurgerea demersurilor necesare formării unui tânăr ca specialist în domeniul ales este un proces complex care are un impact definitoriu în viitorul său profesional. Pregătirea pentru aceasta nu este un proces ireversibil ce nu poate fi schimbat, însă alegerea corectă a carierei și existența unor mecanisme care să ajute la dezvoltarea tuturor competențelor necesare tranziției către piața muncii pot reprezenta garanția unei bune investiții a timpului și a altor resurse în educația unei persoane.

Consilierea în carieră îl sprijină pe individ să-şi îndeplinească propria carieră și să aibă un destin demn în viaţă. De aceea alegerea unei profesii trebuie să fie un act profund personal, liber, rezultat al procesului deliberării responsabile, în acord cu situaţiile concrete, obiective ale realităţii sociale şi economice, cu motivaţiile interne şi interesele dominante şi stabile.

Opțiunea unui elev pentru o anumită carieră fără un sprijin este uneori foarte dificil, adesea asociat cu alegeri gresite, ezitări abandon, amânare și toate acestea au un impact asupra viitorului sau profesional. Orientarea în carieră le oferă elevilor oportunitatea de a lua o decizie informată şi rațională privind viitorul lor profesional. Orientarea în carieră este mai mult decât utilă, ea este o necesitate și direcția de viitor pe care fiecare din noi o alege şi o urmează în viaţa sa profesională. Aceasta direcție este rezultatul unei decizii informate și asumate, bazată pe evaluarea abilităților, intereselor, aspirațiilor proprii şi nu în ultimul rând a tendințelor de pe piața muncii. Orientarea în carieră le permite elevilor să îşi cunoască şi să-şi evalueze potenţialul, să-și planifice viitorul profesional şi să identifice acţiunile și resursele necesare pentru a-şi urma cariera.

Consilierea în carieră îi va ajuta pe elevii să își clarifice scopurile și aspirațiile, să își înțeleagă propriul profil educațional, să ia decizii informate, să fie responsabili pentru propriile acțiuni, să își gestioneze cariera și procesul de tranziție în diferite momente ale vieții.

Obiectivele consilierii în carieră:

 • Autocunoaștere și dezvoltare personală (identificarea principalelor calități, identificarea aptitudinilor, identificara motivației)
 • Comunicare și abilități sociale
 • Explorarea lumii ocupațiilor
 • Explorarea alternativelor de carieră
 • Planificarea carierei
 • Calitatea stilului de viață

Etapele procesului de consiliere:

 • Evaluarea caracteristicilor personale (interese, abilități, valori, caracteristici de personalitate) și întocmirea profilului vocațional
 • Explorarea lumii ocupațiilor (elevii învață unde să caute informații despre ocupații, care sunt caracteristicile ocupațiilor și cum să le compare între ele)
 • Identificarea și evaluarea alternativelor (ocupații potrivite, trasee educaționale)
 • Elaborarea planului de carieră (scop și obiective de carieră, plan de acțiune)
 • Dezvoltarea abilităților de management al carierei (promovare și dezvoltare personală)
 • Comunicare intranet cu persoanele relevante care îi pot ajuta pe elevi în explorarea carierei (profesor, psiholog)

 

Rolul consilierii şi orientării în carieră a elevilor este :

 • acordă celor aflaţi în situaţii de indecizie cu privire la viitorul lor şcolar şi profesional informaţii credibile, exacte şi direct utilizabile, suport moral şi emoţional;
 • ajuta elevii să se adapteze cu mai mare uşurinţă la dinamica socială şi economică prezentă;
 • face educaţie antreprenorială;
 • ajută elevii să se autodescopere;
 • reduce distanţa dintre lumea şcolii şi cea a muncii;
 • combate stereotipurile vehiculate cu privire la profesii;
 • învăţa elevii ce şi cum să aleagă, a-i face liberi în deciziile lor, pentru că sunt în cunoştinţă de cauză;

Consilierea si orientarea carierei elevului se întemeiazã pe patru acțiuni fundamentale:

 1. Cunoasterea personalității elevului
 2. Educarea elevului în vederea alegerii carierei

III. Cunoasterea rețelei scolare si a lumii profesionale

 1. Consilierea și îndrumarea efectivă a elevului

Elevii vor avea posibilitatea, prin instrumente specifice consilierii în carieră, să ajungă la o mai bună cunoaştere de sine, o mai bună autoevaluare a propriilor abilități, interese și valori şi vor fi ajutaţi de către consilieri să îşi identifice profilul vocațional. În plus, aceştia vor obține informații despre diferite ocupații, vor face comparații și vor afla care dintre acestea li se potriveşte, astfel încât să se dezvolte şi să îşi îmbunătățească acele competențe care le vor crește șansele de succes în carieră.

Este foarte dificil în viață pentru acești elevi să aibă succes și să facă alegeri corecte, atâta timp cât nu au o direcție clară spre care să se îndrepte. Activităţile de consiliere în carieră urmăresc dezvoltarea personală şi înzestrarea elevilor cu cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru realizarea unui management eficient al propriei cariere.

Elevii implicați în activitățile organizate la nivelul FE își dezvoltă abilitățile, cunoștiințele și atitudinile în următoarele categorii de competențe: lucru în echipă, coordonare, gândire critică și interdisciplinară, autocunoaștere și evaluare, abilități specifice limbajului de afaceri, relaționare eficientă. Acesti elevi îsi îmbunatățesc capacitatea de adaptare și flexibilitate la cerințele de pe piața muncii aflate în permanență schimbare, învățând să ia inițiativa si să-și decidă propriul traseu educational și profesional.

Ca urmare a probării mai multor roluri/posturi în cadrul firmei de exercițiu, elevii își însușesc aceste aptitudini și competențe, învățând să aibă încredere și curaj în propriile forțe. Își formează un spirit întreprinzător, o atitudine și un comportament responsabil, devenind motivați în planificarea propriei cariere.

Consilierea în carieră îi va ajuta pe elevii să își clarifice scopurile și aspirațiile, să își înțeleagă propriul profil educațional, să ia decizii informate, să fie responsabili pentru propriile acțiuni, să își gestioneze cariera și procesul de tranziție în diferite momente ale vieții.

Beneficiile pe termen scurt ale consilierii în carieră:

 • Conştientizarea relaţiei existente între deprinderile şi cunoştinţele dobândite în şcoală şi succesul profesional;
 • Creşterea motivaţiei pentru învăţarea şcolară şi învăţare în general;
 • Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare interpersonală şi a unor deprinderi relevante pentru carieră;
 • Dobândirea unor cunoştinţe specifice despre ocupaţii şi cariere şi a unei atitudini de explorare a oportunităţilor;

Beneficii pe termen lung ale consilierii în carieră:

 • Satisfacţie profesională;
 • Randament academic şi profesional;
 • Reducerea duratei şomajului şi implicit a costurilor sociale ale acestuia;
 • Creşterea ratei de integrare socio – profesională a tinerilor;
 • Creşterea mobilităţii pozitive a forţei de muncă.

 

Material realizat de Lipan Reghinula, expert informare și publicitate

Mai 2015

Contact:

Asociația Euro Brăila SM

Președinte: Dan Mircea Cristian

Str. Mihail Sebastian nr.20

 

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”Investeşte în oameni!”Învață cu noi să devii antreprenor!POSDRU/175/2.1/S/149602Material editat de Asociația Euro Brăila SMMai 2015

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia

oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României