Procedura de aplicare a sanctiunilor in cazul abaterilor de la prevederilor OMECTS 4799/2010 pentru examenul de bacalaureat 2022