Proiect POSDRU/175/2.1/S/149602 “Învață cu noi să devii antreprenor!”

antet posdru

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ
Colegiul Economic “Ion Ghica” Braila, Partener 4 în cadrul proiectului POSDRU/175/2.1/S/149602, cu titlul “Învață cu noi să devii antreprenor!”, proiect cofinanțat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară 2 „ Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția de la scoală la o viața activă” anunță demararea procesului de identificare și selecție a grupului țintă elevi. Vor fi aleși 100 de elevi din clasele a XI a și a XII a, din colegiu care:
– sunt înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ secundar superior în anul școlar 2014/2015 în clasele a XI /XII a;
– sunt cetățeni români sau al unui stat membru al Uniunii Europene cu domiciliul/reședința stabilă în România, respectiv în județul Dâmbovița;
– nu au beneficiat de servicii de consiliere în carieră în cadrul programului POSDRU;
– nu au participat la activități tip “Firma de exerciţiu” în cadrul programului POSDRU, DMI 2.1 “Tranziția de la școală la viața activă”.
– nu provin de la clasele la care profesorii coordonatori ai firmelor de exercițiu își desfășoară activitatea didactică.

DESCARCA AICI DOCUMENTUL